ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

 • Rm1705, No.2 Bldg, Shangdong Business Centre, No.20, Lane 1918, Canghai Rd., Yinzhou District, Ningbo 315041, China
 • 86-186 5825 0234
 • info@hipromos.com
 • ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ

  ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റുകൾ

  • tumbler
  • twitter
  • facebook
  • pinterest